Projekt Nowe Pokolenie w Nowej Gospodarce

Projekt Nowe Pokolenie w Nowej Gospodarce W dniach 17.05 –  08.06.2021 uczniowie klas 1aBP, 2aBP, 3aBG, 2aTG, 2dTG realizowali proces badawczy w ramach projektu

Nowe Pokolenie w Nowej Gospodarce,

organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Zadania miały na celu ekonomicznie przygotować młode pokolenie do rewolucji technologicznych, dlatego też w całości wykonywane były z wykorzystaniem IT.

Podczas badania uczniowie realizowali zadania przypisane 7 kompetencjom: kompetencje alfabetyzacji matematycznej, kompetencje etyczne i obywatelskie, komunikowanie, kreatywność, samoorganizacja pracy, tworzenie treści cyfrowych i zdolność do szukania informacji z wykorzystaniem IT, uczenie się nowych zagadnień.

Zadania, które należało wykonać były ciekawe i wymagały kreatywności. Do najciekawszych z nich należały: przygotowanie się do rozmowy o pracę w języku angielskim, stworzenie prezentacji multimedialnej czy zaplanowanie akcji charytatywnej, z całkowitym rozliczeniem kosztów, uzyskaniem potrzebnych pozwoleń, rozplanowaniem harmonogramu.

Za realizację całości każdy uczeń otrzymał certyfikat oraz 64 gigabajtowy pendrive.

W całym projekcie uczestniczyło 14 wybranych przez UE szkół z terenu Wielkopolski. Nasi uczniowie na tle innych badanych wypadli najlepiej, co jest największym wyróżnieniem i świadczy o wysokim poziomie kształcenia oraz zaangażowania.

Skip to content