PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, organizowany przez Pracodawcę dla Pracowników, we współpracy z zewnętrzną instytucją finansową, przy wsparciu środków z Funduszu Pracy.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

ulotka wersja podstawowa  Pobierz

ulotka wersja rozszerzona Pobierz

pytania i odpowiedzi Pobierz

WZORY DEKLARACJI / OŚWIADCZEŃ

Deklaracja rezygnacji  Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia)  Pobierz
Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (dla osób, które złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)  Pobierz
Deklaracja wpłat podstawowych do PPK  Pobierz

Szkolenia on-line

Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy wybrać dogodny termin i wypełnić formularz.

Zaproszenie na webinarium wraz z linkiem do transmisji wysłane zostaną indywidualnie na podany przez Państwa adres e-mail.

Liczba zaproszeń na webinarium w danym terminie jest ograniczona (do 1000 osób).

Link do formularza zapisu na szkolenia on-line:

https://pekaotfi.pl/formularz-szkolenia-informacyjne-ppk

REGON SZKOŁY: 000582829


W związku z przygotowywaniem listy pracowników szkoły do umowy o przystąpienie do PPK, deklarację rezygnacji (od osób w wieku 18-54 lata) lub przystąpienia (wniosek osób w wieku 55-69 lat)  na odpowiednim wzorze należy wypełnić, podpisać i wysłać skanem na e-mail: sekretariat@zsz1.poznan.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 10.03.2021


Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Marynarska 15, bud. New City

02-674 Warszawa

Tel. 22 640 40 00, fax 22 640 40 05

ppk_info@pekaotfi.lpl

www.pekaotfi.pl

Skip to content