Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski stara się wypełniać powierzone mu obowiązki i korzystać ze swoich praw, organizując bądź współorganizując życie szkolne, spotykając się na regularnych spotkaniach, również z przedstawicielami klas, a także reprezentując szkołę na zewnątrz.

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2023/2024

Przewodnicząca SU: Maja Błaszyk

Adrianna Szałata

Hubert Błaszczyk

Sara Benbrahim

Wiktoria Szymańska

Opiekun Samorządu: Monika Nadachewicz

Skip to content