Z czego jesteśmy znani….

Uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz społecznym miasta Poznania i regionu.

~o~

Doskonale wyposażonych pracowni lekcyjnych oraz sali gimnastycznej.

~o~

Interesujących zajęć pozalekcyjnych.

~o~

Indywidualnego podejścia do każdego ucznia.

~o~

Udziału w konkursach i olimpiadach.

~o~

Dobrego klimatu, kolorowej szkoły, nieszablonowych pomysłów.

~o~

Działalności artystycznej.

~o~

Sukcesów sportowych i osiągnięć wolontariatu.

~o~

Wychowania w duchu patriotycznym.

~o~

Skip to content