Otwarty Konkurs Ogólnopolski „OKO: na plakat filmowy”


Na gali i uroczystości 15-lecia nadania imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego Technikum nr 6 oraz Szkole Branżowej I Stopnia nr 6 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu w dniu 24.11.2023 roku zostały wręczone nagrody dla laureatów i laureatek konkursu „OKO: na plakat filmowy”.
Nagrody zostały wręczone przez Dziekana Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dr Witolda Modrzejewskiego i Panią Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu Elżbietę Kirchner.
I MIEJSCE
– Kinga Jaskowska (Biłgoraj), I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju;
II MIEJSCE
– Agata Twarogal (Poznań), Technikum nr 6 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Poznaniu;
– Nicola Skotarczak (Poznań), Technikum nr 6 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Poznaniu;
III MIEJSCE
– Piotr Adamiec (Wrocław), Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu;
WYRÓŻNIENIE I STOPNIA
– Kamil Janakowski (Poznań), Technikum nr 6 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Poznaniu;
– Nikola Kobylarz (Zamość), Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu.
Prace młodzieży można zobaczyć w przestrzeni Caffe Florian Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu.
Gratulujemy laureatom i laureatkom oraz dziękujemy wszystkim osobom za nadesłane prace!


Dnia 27 października 2023 roku Jury konkursu OKO: na plakat filmowy pod przewodnictwem prof. dra hab. Macieja Kuraka Prorektora ds. naukowo-artystycznych Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu i Kierownika II Pracowni Grafiki – Druk Płaski – Grafika Cyfrowa Serigrafia przy Katedrze Grafiki Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu;

w składzie:

– dr Agata Kulczyk, Prodziekana ds. studenckich Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu;
– prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, Prodziekana ds. studenckich i kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
– prof. UAP dr hab. Maksymilian Skorwider, Kierownik VII Pracowni Grafiki – Komiks i Powieść Graficzna przy Katedrze Grafiki Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu;
– dr Anna Brandys, adiunkta w I Pracowni Rysunku przy Katedrze Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu;
– mgr Monika Pich, Grafika koncepcyjna przy Katedrze Grafiki Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu;
– mgr Barbara Górecka, Galeria Plakatu i Projektowania Graficznego Muzeum Narodowe w Poznaniu;
– mgr Elżbieta Kirchner, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Poznaniu;
– mgr Kamil Wnuk – sekretarz konkursu OKO: na plakat filmowy, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
przeanalizowało i oceniło zgłoszone prace graficznych – łącznie było to 69 prac.


Laureaci i laureatki konkursu „OKO: na plakat filmowy”:

– Kinga Jaskowska (Biłgoraj), I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju;

– Agata Twarogal (Poznań), Technikum nr 6 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Poznaniu;

– Nicola Skotarczak (Poznań), Technikum nr 6 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Poznaniu;

– Piotr Adamiec (Wrocław), Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu;

– Kamil Janakowski (Poznań), Technikum nr 6 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Poznaniu;

– Nikola Kobylarz (Zamość), Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu.   

Na gali i uroczystości 15-lecia nadania imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego Technikum nr 6 oraz Szkole Branżowej I Stopnia nr 6 przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu w dniu 24.11.2023 roku o godz. 10:00 zostaną wręczone nagrody dla laureatów/laureatek „OKO: na plakat filmowy”.


Zachęcamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie OKO: na plakat filmowy, który przyniósłby popularność serialowi (lub dla filmu).
Ten sposób wypowiedzi uważany jest za najpowszechniejszą formę wizualną.

Czym dokładnie jest plakat filmowy? Co mówi nam o sobie i o filmie, który reklamuje? I czy może nam powiedzieć coś o kinie lub kulturze masowej w ogóle?

 • Plakat ma przyciągać – jakimś hakiem wizualnym.
 • Plakat ma krzyczeć!
 • Plakat bywa również zapisem swojego czasu.
 • Plakat to plastycznie zakomponowane ogłoszenie publiczne, a jego siłą jest prostota.
 • Plakat przykuwa naszą uwagę na przystankach komunikacji miejskiej, patrzy na nas i kusi tuż przed wejściem do kina.
 • Plakat jest reklamą, ale również czymś więcej – zapowiedzią, obietnicą, informacją.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie plakatu do dowolnego filmu lub serialu (istniejącego czy wymyślonego), który uwzględni tegoroczne hasło (w formie inspiracji):

„Znalazłem w sobie radość wynikającą ze świadomości, że chcę walczyć” –

Witold Pilecki

Przewodniczącym Jury OKO: na plakat filmowy jest:
prof. dr hab. Maciej Kurak

 • Prorektor ds. naukowo-artystycznych Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
 • Kierownik II Pracowni Grafiki – Druk Płaski – Grafika Cyfrowa Serigrafia przy Katedrze Grafiki Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Plakat z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać w terminie do dnia 31.05.2023 r. do godz. 23:59
na e-mail: konkurs@zsz1.poznan.pl

Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu OKO: na plakat filmowy
 2. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy dla uczestnika pełnoletniego i uczestniczki pełnoletniej
 3. Załącznik nr 2 – formularz zgłoszeniowy dla uczestnika niepełnoletniego i uczestniczki niepełnoletniej
 4. Plakat OKO: na plakat filmowy

Skip to content