Patronat Wyższej Szkoły Logistycznej

Z wielką radością informujemy, że kształcenie zawodowe w klasie Technik Logistyk zostało objęte patronatem Wyższej Szkoły Logistyki.

Mamy przyjemność poinformować o podpisaniu umowy partnerskiej pomiędzy Wyższą Szkołą Logistyki a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1.

Objęcie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu patronatem przez Wyższą Szkołę Logistyki jest wynikiem wieloletniej współpracy naszej szkoły z tą uczelnią. Jesteśmy jedną z trzech szkół w Polsce objętych taką współpracą. Realizowana ona będzie na wielu płaszczyznach, m. in.:

  • dydaktycznej, związanej ze wspomaganiem szkoły w dostępie do różnych pomocy dydaktycznych jak i zasobów kadrowych WSL, w postaci wykładowców, którzy odwiedzać będą nasze mury z różnego rodzaju zajęciami (wykłady lub warsztaty) podczas organizowanych w szkole wydarzeń (np. dni logistyki),
  • praktycznej, polegającej na umożliwianiu naszym uczniom wizyt w uczelni na konferencjach naukowych oraz prowadzonych przez praktyków biznesu, wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach branży TSL,
  • współpracy z przedsiębiorstwami, które obejmą szkołę patronatem i udostępniać będą naszym uczniom swoją wiedzę i doświadczenie.
Skip to content